Program

Czwartek, 11 maja

  • EBM i wytyczne praktyki klinicznej we współczesnej opiece zdrowotnej (konferencja i warsztaty). Kliknij tutaj, aby przejść do opisu w języku polskim.
  • Szereg praktycznych warsztatów dla lekarzy. Kliknij tutaj, aby przejść do opisu w języku angielskim.

Piątek, 12 maja

8.00–8.10Powitanie i wprowadzenie
Prof. Akbar Panju, Prof. Paul O’Byrne, Dr. Piotr Gajewski, Prof. Serhat Unal
8.10–8.30Jak uniknąć wprowadzenia w błąd przez publikacje naukowe
Prof. Gordon Guyatt (McMaster University, Kanada)
8.30–8.50Podwójne i potrójne leczenie przeciwzakrzepowe: aktualna praktyka i kontrowersje
Prof. John Eikelboom (McMaster University, Kanada)
8.50–9.10Antykoagulacja po pierwszym epizodzie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej: kiedy jest konieczna, jak długo i z użyciem jakiego leku
Prof. Jeffrey Weitz (McMaster University, Kanada)
9.10–9.30Kiedy wznowić antykoagulację po epizodzie krwawienia
Prof. James Douketis (McMaster University, Kanada)
9.30–9.50McMaster Textbook of Internal Medicine: wprowadzenie dla uczestników kursu
Prof. Roman Jaeschke (McMaster University, Kanada)
9.50–10.20Dyskusja panelowa
10.20–10.40Przerwa na kawę
10.40–11.00Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic i inne zapalenia dużych naczyń
Prof. Bhaskar Dasgupta (Southend University Hospital, UK)
11.00–11.20Zmiany pozastawowe w spondyloartropatiach
Prof. Filip Van den Bosch (Ghent University, Belgia)
11.20–11.40Aktualne zasady leczenia dny moczanowej
Prof. George Nuki (University of Edinburgh, UK)
11.40–12.00Opioidy w leczeniu bólu przewlekłego
Prof. Jenny Legassie (McMaster University, Kanada)
12.00–12.30Dyskusja panelowa
12.30–13.30Przerwa na lunch
13.30–13.50Jak poprawić przeżywalność po zatrzymaniu krążenia: opieka poresuscytacyjna
Prof. Bernd W. Böttiger (University Hospital of Cologne, Niemcy)
13.50–14.10 Nowe zasady kardiologicznej opieki okołooperacyjnej: zadania dla internistów
Prof. P.J. Devereaux (McMaster University, Kanada)
14.10–14.30Postępowanie w przewlekłej niewydolności serca: co należy zmienić
Prof. Piotr Ponikowski (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska)
14.30–14.50Aktualne zasady leczenia dyslipidemii
Prof. Ian Graham (Trinity College Dublin, Irlandia)
14.50–15.20Dyskusja panelowa
15.20–15.40Przerwa na kawę
15.40–16.00Jak leczyć nadciśnienie tętnicze u osób w podeszłym wieku
Prof. Franz H. Messerli (Icahn School of Medicine w Mount Sinai, USA)
16.00–16.20Gammapatie monoklonalne: kiedy i jak diagnozować
Prof. Mark Crowther (McMaster University, Kanada)
16.20–16.40Zespół nerczycowy u dorosłych: aktualne zasady postępowania
Prof. Jürgen Floege (RWTH Aachen University, Niemcy)
16.40–16.50Prewencja i leczenie stopy cukrzycowej: co można zrobić, by zmniejszyć częstość amputacji
Prof. Andrew Boulton (University of Manchester, UK)
16.50–17.20Dyskusja panelowa

Sobota, 13 maja

8.00–8.10Powitanie
Prof. Akbar Panju, Prof. Paul O’Byrne, Dr. Piotr Gajewski, Prof. Serhat Unal
8.10–8.30Aktualne zasady postępowania w dyspepsji
Prof. Peter Malfertheiner (Otto-von-Guericke University of Magdeburg, Niemcy)
8.30–8.50Postępowanie w ostrym nieżylakowym krwawieniu do przewodu pokarmowego
Prof. Janusz Jankowski (University of Central Lancashire, UK)
8.50–9.10Postępowanie z chorym ze zdekompensowaną marskością wątroby
Prof. Pere Gines (University of Barcelona, Hiszpania)
9.10–9.30Jak postępować z przypadkowo wykrytymi torbielami trzustki w świetle danych naukowych
Prof. Paul Moayyedi (McMaster University, Kanada)
9.30–9.50Współczesne leczenie zakażenia Clostridium difficile
Prof. Christine Lee (McMaster University, Kanada)
9.50–10.20Dyskusja panelowa
10.20–10.40Przerwa na kawę
10.40–11.00Postepowanie z pacjentem z przewlekłym kaszlem
Prof. Jacky Smith (University of Manchester, UK)
11.00–11.20Współczesne leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
Prof. Jadwiga Wedzicha (Imperial College London, UK)
11.20–11.40Leki biologiczne w terapii ciężkiej opornej astmy
Prof. Paul O’Byrne (McMaster University, Kanada)
11.40–12.00Radiologiczne badania przesiewowe w kierunku raka płuca: u kogo wykonywać i jaką metodą
Prof. Julian Dobranowski (McMaster University, Kanada)
12.00–12.30Dyskusja panelowa
12.30–13.30Przerwa na lunch
13.30–13.50Leczenie cukrzycy typu 2 i wspólne podejmowanie decyzji z pacjentem
Prof. Victor M. Montori (Mayo Clinic, USA)
13.50–14.10Subkliniczna niedoczynność tarczycy - leczymy wynik badania laboratoryjnego czy pacjenta
Prof. René Rodríguez-Gutiérrez (Mayo Clinic, USA)
14.10–14.30Przypadkowo wykryta zmiana w nadnerczach: jak postępować
Prof. René Rodríguez-Gutiérrez (Mayo Clinic, USA)
14.30–15.00Dyskusja panelowa
15.00–15.20Przerwa na kawę
15.20–15.40Jak rozważnie wybierać antybiotyki
Prof. Mark Loeb (McMaster University, Kanada)
15.40–16.00Postępowanie we wstrząsie septycznym: co nowego
Prof. Waleed Alhazzani (McMaster University, Kanada)
16.00–16.20Neurologiczne stany nagłe: czego nie można przeoczyć
Prof. Wieslaw Oczkowski (McMaster University, Kanada)
16.20–16.40Postępowanie z pacjentem z przedawkowaniem dopalaczy
Prof. Dan Perri (McMaster University, Kanada)
16.40–17.10Dyskusja panelowa
17.10–17.20Zakończenie konferencji

Wydarzenia towarzyszące

12 maja po całym dniu wykładów dołącz do nas na koncert w samym sercu Kazimierza – w Starej Zajezdni! Wieczór umożliwi nie tylko zapoznanie się z innymi uczestnikami MIRCIM 2017, będzie również stanowić okazję do wysłuchania występu tria instrumentalnego Kroke – zespołu, który gościł na najbardziej prestiżowych festiwalach muzycznych na świecie.

Szczegółowe informacje:
http://empendium.mp.pl/mircim/programme2017/149523

ProgramEvaluation:

McMaster Textbook

McMaster Textbook

Textbook of Internal Medicine is the first Canadian textbook developed at McMaster University, the birthplace of problem-based learning (PBL) and evidence-based medicine (EBM) and one of the leading medical schools in the world. Practical, affordable and convenient, it provides verified medical knowledge useful in everyday practice.

We use cookies to ensure you get the best browsing experience on our website. Refer to our cookies policy for more information.

Endorsed by